VSD aangesloten bij Bouwend Nederland

Bedrijven in de bouwsector met een keurmerk

VSD isolatie is recent aangesloten bij Bouwend Nederland. Deze branchevereniging is met circa 5.000 bedrijven de grootste werkgeversorganisatie in de bouw. De totale bouwsector is in Nederland goed voor 6% van het bruto nationaal product en voor een omzet van 48 miljard euro. De sector biedt werk aan 400.000 mensen.

Bouwend Nederland is een slagvaardige, professionele organisatie die zich inzet voor een betere profilering van de branche en een passende maatschappelijke erkenning voor een sector die economisch en sociaal belangrijk is. De bouw bepaalt het gezicht van Nederland en maakt mobiliteit mogelijk.

De belangrijkste taak van Bouwend Nederland is het scheppen van ruimte voor bouw- en infrabedrijven om economisch en maatschappelijk verantwoord te kunnen bijdragen aan een optimale ruimtelijke inrichting van Nederland. De ontwikkelingen op economisch en demografisch niveau volgen elkaar snel op. De maatschappij verandert constant. Bouwend Nederland draagt graag bij aan het oplossen van maatschappelijke problemen op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en de mobiliteitsproblematiek.

Bouwend Nederland behartigt de belangen van haar leden op Europees, nationaal, regionaal en lokaal niveau. De vereniging streeft er naar in een vroeg stadium betrokken te zijn bij de ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving om zo invloed uit te kunnen oefenen.

Naast belangenbehartiging richt Bouwend Nederland zich op het verder professionaliseren van de bedrijfsvoering van haar leden zodat de bouwsector zich verder ontwikkelt tot een moderne, innovatieve en betrokken sector die een belangrijke bijdrage kan leveren aan economische, sociale en maatschappelijke vraagstukken. Zo organiseren ze onder andere, ter promotie van onze bedrijfstak, de jaarlijks terugkerende “Dag van de Bouw”.

Meer weten over Bouwend Nederland? Lees er alles over op www.bouwendnederland.nl

Wij beschikken over de
volgende certificeringen: